Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Ekspropriasjon

Samfunnet har behov for gjennomføring av private og offentlige utbyggingstiltak. I denne sammenheng blir mange utsatt for ekspropriasjon av grunn og rettigheter.

Kontaktpersoner

Når noen tvinges til å avstå rettigheter eller eiendom, er kunnskap om hjemmelsgrunnlag, skjønnsprosess og utmålingspraksis fundamentalt for å ivareta alle parters interesser.
Harris har i generasjoner hatt dette rettsområde som ett av sine spesialfelt. Firmaet har representert, og bistår løpende, grunneiere i de fleste større ekspropriasjonssaker i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Vår ekspropriasjonsgruppe teller i dag sju advokater, hvorav to har møterett for Høyesterett.

Av større ekspropriasjonssaker som firmaet har vært eller er, involvert i, kan nevnes:

  • Innfartsårene til Bergen, herunder Ringvei Vest og Sotrasambandet, samt andre større veiprosjekter i Bergen og Hordaland.
  • Bybanen i Bergen.
  • Hardangerbrua.
  • Utbygging i Førde og Sogndal de siste 30 år og de fleste større veiprosjekt i Sogn og Fjordane i samme periode.
  • Ulike kraftlinjeskjønn i Hordaland og Sogn- og Fjordane, som for eksempel Sima – Samnanger, Ørskog – Sogndal, Modalen – Mongstad og Mongstad – Kollsnes, Granvin – Voss.
  • Vindkraftprosjekter og kraftutbygging i vassdrag, som for eksempel i Kløvtveitvassdraget.
  • Inngåelse av avtaler og bistand ved ekspropriasjon av mineralrettigheter i Hordaland og Sogn og Fjordane, herunder eks. Hardanger og Engebøfeltet.
  • Bistand ved etablering av industriprosjekter, eksempelvis Lutelandet, Moskog og Fossheim.

I tillegg til de større sakene, bistår firmaet kontinuerlig parter i mindre skjønns- og ekspropriasjonssaker.

Grunneiere som blir utsatt for ekspropriasjon, har krav på å få dekket kostnader til juridisk bistand.

Les mer om ekspropriasjonsprosessen og grunneiers rettigheter  her.


Relevante artikler om ekspropriasjon: 

Hva gjør du når Vegvesenet, Bybanen, Jernbaneverket, kommunen og kraftselskaper kommer og vil gjøre inngrep på eiendommen din?

FV 541 Grimstveit – Sveio ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader 17.01.2020.

E39 Rådal – Svegatjørn – Grunneiers posisjon ved forhåndsbesiktigelse og rystelsesskader.

Bybanen til Åsane – bistand til berørte grunneiere