Endringer i arbeidsmiljøloven – bedriftsinterne aldersgrenser må endres

NRK vant frem mot en tidligere ansatt som ble oppsagt med henvisning til bedriftsintern aldersgrense på 67 år i tariffavtale. Lovgiver har nå endret regelverket, og om kort tid vil NRK ikke lenger kunne benytte den bedriftsinterne aldersgrensen.