Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Fra 01.01.2020 endres aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Endringen er en del av regjeringens arbeide for å «fjerne unødvendige reguleringer og redusere det administrative arbeidet ved å drive bedrift.»