Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Entreprise

Advokatfirmaet Harris har et sterkt fagmiljø som håndterer både land- og offshorebaserte entrepriser. I alt 6 advokater har entreprise som sitt primære rettsfelt. Vi bistår entreprenører, byggherrer, og rådgivere innen bygg- og anleggsfagene, og leverandører til olje- og gassvirksomhet.

Kontaktpersoner

Vi bidrar på alle trinn i bygg- og anleggsfasen; det være seg rådgivning og anbefaling ved valg av entreprisemodell, kontraktsutforming og vurdering av kontrakter, løpende rådgivning i utførelsesfasen vedrørende håndtering av krav og posisjonering, sluttoppgjør, mekling og tvisteløsning. Flere av våre advokater har erfaring med større og kompliserte entreprisetvister, og også tilsvarende tvister innen olje og gassektoren. En av advokatene var med å utvikle komplekse modellkontrakter for offshore-installasjoner, bl.a. forløperen til dagens NF-kontrakter.

Foruten entrepriserettslig spisskompetanse, kan vi tilby spesialistkompetanse innen eiendomsutvikling, plan og bygningsrett, offentlig anskaffelse, eiendomsoppgjør og skatt- og avgiftsrett m.v.


Relevante artikler om entreprise:

TEK17 trer i kraft 1. juli 2017 – hva er nytt?

Personlig erstatningsansvar for ledelsen som følge av manglende sikkerhetsstillelse i byggeprosjekt

Økt ansvar for byggebransjen

Ny dom fra Høyesterett om hevingsoppgjør etter bustadoppføringsloven