Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Entreprise

Advokatfirmaet Harris har et sterkt fagmiljø som håndterer både land- og offshorebaserte entrepriser. Vi bistår entreprenører, byggherrer, og rådgivere innen bygg- og anleggsfagene, og leverandører til olje- og gassvirksomhet.

Kontaktpersoner

Vi bidrar på alle trinn i bygg- og anleggsfasen; det være seg rådgivning og anbefaling ved valg av entreprisemodell, kontraktsutforming og vurdering av kontrakter, løpende rådgivning i utførelsesfasen vedrørende håndtering av krav og posisjonering, sluttoppgjør, mekling og tvisteløsning.

Flere av våre advokater har erfaring med større og kompliserte entreprisetvister, og også tilsvarende tvister innen olje og gassektoren.

Vi har solid bransjeforståelse, noe som gjør at vi kan tilby strategisk og rettslig rådgivning. Vi kaller det RETT RETNING.


 

Vi har samlet nyttig informasjon under de tre hovedfeltene: inngåelse av kontrakt, byggefasen og ferdigstilling & reklamasjonsperiode.

Inngåelse av kontrakt


Byggefasen


Ferdigstillelse og reklamasjon


Aktuelt

Norge er nå hardt rammet av koronaviruset (SARS-CoV-2) som utløser sykdommen covid-19. Vi har allerede merket at bygg- og anleggsbransjen rammes hardt.

Les våre tips til entreprenører, håndverkere, leverandører, prosjekterende og andre rådgivere.

 

Kontakt oss

Advokatfirmaet Harris kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Foruten entrepriserettslig spisskompetanse, kan vi tilby spesialistkompetanse innen eiendomsutvikling, plan og bygningsrett, offentlig anskaffelse, eiendomsoppgjør og skatt- og avgiftsrett m.v.