Erstatningsansvar for styremedlemmer ved insolvens

I de senere år har det vært en stadig økning av saker om personlig styreansvar i norske rettsaler og tendensen er at stadig flere også blir ilagt personlig ansvar. Undersøkelser viser at det blir anlagt flere saker enn tidligere av både kreditorer og selskapers konkursbo for styrets unnlatelse av å begjære oppbud i situasjoner hvor selskapet er insolvent. Sakene illustrerer at styreansvar i forbindelse med konkurssituasjoner er høyst reelt.