Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Generasjonsskifte

Et generasjonsskifte innebærer en overføring av eierskap til neste generasjon. Dette er en prosess som består av mange og komplekse problemstillinger, i tillegg til mange familiære og følelsesmessige utfordringer. En slik overføring krever derfor langsiktig planlegging.

Kontaktpersoner

Vi yter bistand relatert til planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte, for eksempel ved overføring av eiendom fra foreldre til barn.

Her kan du få vite mer om generasjonsskifte av aksjeselskap, enkeltpersonforetak, landbrukseiendom eller annen eiendom. Hva er fordelene med å gjennomføre dette i live?


Familieboligen og fritidseiendommen

Hvordan kan du oppnå likebehandling – hvis det er ønskelig? Her kan du lese mer om overføring av eiendeler til neste generasjon.

Les mer her.


Gårdsbruk med og uten odel

Oppfyller eiendommen kravene til å være en odelseiendom? Du kan lese mer om hvorfor vi mener du bør bruke god tid på å planlegge et generasjonsskifte av en landbrukseiendom.

Les mer her.


Enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Her kan du lese mer om overføring av firma til en eller flere av barna.

Les mer her.


 

Våre mest leste saker om generasjonsskifte:

Generasjonsskifte – familiebolig og fritidseiendom

Generasjonsskifte – gårdsbruk med og uten odel