Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Samboere og ektefeller

For ektefeller er deres økonomiske forhold i hovedsak regulert i ekteskapsloven. Allikevel vil det ofte være behov for å inngå særskilt avtale. For samboere er den rettslige reguleringen vesentlig dårligere og behovet for samboere til å ha særskilt avtale er svært viktig.

Kontaktpersoner

Etablering av samlivsforhold, enten det gjelder inngåelse av ekteskap eller samboerforhold får som regel stor økonomisk betydning for partene. Tillitsforholdet mellom dem, og troen på at forholdet vil vare, fører ofte til valg av løsninger som fremtrer som gunstig for paret, uten tanke på de økonomiske konsekvenser for den enkelte av dem.

Her finner du relevant informasjon både for deg som er samboer eller gift og ønsker å planlegge fremtiden. Her finner du også informasjon for deg som er i et samlivsbrudd.


Samboeravtale

Det er i dag mange som velger å leve sammen som samboere. Livet som samboere kan fremstå likt som for ektefeller. Likevel er det en viktig forskjell man må ta hensyn til når man etablerer seg i samboerskap: samboeres formuesforhold har ikke samme beskyttelse som ektefellers formuesforhold.

Les mer her.


Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd for samboere

Selv om livet som samboere kan fremstå likt som for ektefeller er det en viktig forskjell man må være oppmerksom på som samboere: Det finnes ingen samboerlov. Det betyr at samboere ved deling av verdier og gjeld etter et samlivsbrudd ikke har et regelverk å lene seg på. Hvem eier hva og hvilke rettigheter han man?

Les mer her.


Formuesforholdet under ekteskapet. Hvem eier hva?

Som alle andre, kan ektefeller eie ting hver for seg eller sammen (i sameie). Det er den av ektefellene som har anskaffet eiendelen, som er eier av den. Hver av ektefellene er eiere av det de eide før ekteskapet ble inngått. Videre er det den som har kjøpt, arvet eller fått en eiendel under ekteskapet, som er eier av denne eiendelen. Ekteskapet gir ikke den andre ektefellen noen del i eiendomsretten til tingene.

Les mer her.


Deling av formuen ved seperasjon og skilsmisse

Hvordan fordele formuen – Hvor mye har hver krav på? Hvordan fordele eiendeler – Hvem skal ha hva? Skifteoppgjøret kan gjennomføres privat eller offentlig, hva er riktig for dette oppgjøret?

Les mer her.


Testament for ektefeller

Når trenger ektefeller å opprette testament? Har dere tatt stilling til hva dere ønsker at skal skje med deres midler etter en av dere, eller dere begge faller fra?

Les mer her.


Testament for samboere

Hvorfor trenger samboere å opprette testament? Samboere har ikke automatisk krav på arv.

Les mer her.


 

Våre mest leste saker for samboere og ektefeller:

Hvorfor trenger samboere å opprette testament?

Formuesforhold under ekteskapet – hvem eier hva?