Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Familie, arv og skifte

Harris har lang tradisjon som en solid og trygg rådgiver i saker om arvespørsmål, ved skifteoppgjør etter dødsfall og samlivsbrudd, samt ved gjennomføring av generasjonsskifter i live. Firmaet har bistått både privatpersoner og næringsdrivende for å løse saker og finne gode løsninger.

Kontaktpersoner

Vi har mange erfarne advokater som tilbyr juridisk bistand på disse områdene:

  • Generasjonsskifte i levende live for å sikre kontinuitet på eierskap, at verdiene havner på rett sted og for å unngå konflikter i familien, særlig når næringsvirksomhet eller landbrukseiendom er involvert.
  • Skifte av dødsbo, herunder bistand med praktisk gjennomføring av skifte.
  • Bistand ved offentlig skifte hvor det kan være konflikter mellom arvingene.
  • Bistand ved utarbeidelse av skiftavtaler mellom ektefeller.
  • Utferdigelse av testamenter, så vel enkle og oversiktlige som mer sammensatte og kompliserte testamenter.
  • Utarbeidelse av samboeravtaler og fremtidsfullmakter.
  • Bistand i skiftetvister innenfor både arverett og ekteskapsrett.
  • Bistand ved tolkning av testament, tvister etter utdelinger fra uskiftebo, tvister vedrørende avkortning i arv og beregning av skjevdelingskrav.
  • Prosedyre og tvisteløsning.

Harris er ett av meget få store og mellomstore advokatfirmaer som har ovennevnte fagfelt som ett av sine satsningsområder. Gruppens medlemmer har betydelig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og fører jevnlig saker for domstolene innen rettsområdene. Flere av våre advokater oppnevnes som bostyrer i felleseieskifter og dødsbo.


 

Relevante artikler:

 

UVENTET SKATT VED GAVE OG ARV

Skilsmisse – krevende på mange plan