Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Fast eiendom

Forretningsområdet utgjør ett av tre delområder som skal ivaretar kundenes behov innenfor fast eiendom, inkludert saker der det dreier seg om generasjonsskifte/arv og skifteoppgjør.

Kontaktpersoner

Forretningsområdet fast eiendom har utgjort hovedstammen i firmaets snart 90 år lange historie, og grunneiere i så vel distrikt som by har faste forbindelser med firmaet.

Harris er blant Vestlandets absolutt mest prosederende innenfor alle aspekt av fasteiendomsrettsforhold.

Innenfor ekspropriasjonsretten har firmaet, gjennom tre generasjoner, ligget fremst mht. ivaretakelsen av grunneieres interesser. Vi har i dag flere advokater som alle har prosedert flere ekspropriasjonssaker i Høyesterett.

Harris utøver også denne delen av virksomheten gjennom Advocatia, en sammenslutning av frittstående advokatfirma i landets syv største byer samt Lillehammer.

Våre kunder omfatter blant annet:

  • Eiendomsselskaper
  • Finansieringsforetak
  • Kjøpere og selgere av fast eiendom
  • Meglere
  • Private grunneiere
  • Statlige og kommunale virksomheter
  • Rettighetshavere til eiendom
  • Utbyggere

Relevante artikler om fast eiendom: 

Ny eierseksjonslov

Nærøyfjorden landskapsvernområde – erstatning for båndlegging av areal

Landbruksdirektoratet vil forby opsjoner knyttet til landbruksareal

Ny dom fra Høyesterett stiller strenge krav til sameieres aktivitetsplikt