Hvordan kan en forenklet generalforsamling gjennomføres i praksis?

Den 1. juli 2017 trådte justerte og enklere regler om avholdelse av forenklet generalforsamlingsbehandling i kraft.