Forkjøpsrettsklausuler i profesjonelle leieforhold. En felle?

Kort sagt er en forkjøpsrett retten til å tre inn i kjøpers stilling når en eiendom selges. Den klassiske situasjon er når en selger har forbeholdt seg forkjøpsrett ved salget, slik at hvis den nye eieren selger, så kan eiendommen kjøpes tilbake; typisk av selgers familie. Nå ser vi imidlertid at forkjøpsretter «hektes på» leieavtaler i forretningsforhold, uten at utleier tenker gjennom det eller får betalt for det, noe som kan få dramatiske konsekvenser når leieforholdet nærmer seg opphør.