Ny avgjørelse om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved salg av eiendomsselskaper

Avgiftsbehandlingen knyttet til kostnader ved gjennomføring av transaksjoner ved salg av eiendomsselskaper kan være utfordrende idet aksjesalg i seg selv er unntatt fra merverdiavgift. Klagenemnda for merverdiavgift har nå klarlagt rettstilstanden etter Høyesteretts avgjørelse i Telenor-dommen fra 2015.