Fredningstiden på gamle konkurranseklausuler er utløpt

Fra 1. januar 2016 fikk arbeidsmiljøloven i lovens kapittel 14A nye regler om konkurranseklausuler. Også adgangen til å avtale kunde- og rekrutteringsklausuler begrenses ved lovendringen. Det ble gitt ett år, altså frem til 1. januar 2017 på å reforhandle allerede inngåtte konkurranseklausuler med ansatte. Hva skjer med konkurranseklausulene som ikke har blitt reforhandlet innen fristen?