Fristforlengelse og dagmulkt

Standardkontraktene legger opp til at det skal være avtalt en sluttfrist for arbeidet under kontrakten. For eksempel følger det av NS 8405 punkt 34.1 at «sluttfristen for kontraktarbeidene er dagmulktbelagt». At en frist er belagt med dagmulkt betyr at oversittelse av fristen vil utløse krav om standardisert erstatning for forsinkelsen. Hovedregelen etter NS 8405, NS … Fortsett å lese Fristforlengelse og dagmulkt