Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Aktuelt: Publisert torsdag 24. august 2017

Frukostmøte i Førde | Unngå usemje mellom aksjonærane

Vi inviterer til frukostseminar den 7. september der ulike problemstillingar og moglege løysingar knytta til 50/50 eigarskap vert belyst.
  • 50/50 eigarskap kan vere ein rettvis måte å fordele verdiar og innverknad i eit selskap på.
  • Men kva skjer når usemje mellom aksjonærane ikkje let seg løyse?

Avslutningsvis vil Harris gi ei kort orientering om den nye
skatteinsentivordninga for langsiktige investeringar i oppstartsselskap.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Connect Vest og Harris.

Det vert omvisning og servering i Harris sine nye lokaler.

Dato: Torsdag 7. sept 2017
Tidspunkt: 08:30 til 11:00
Stad: Advokatfirmaet Harris sine nye lokaler i Førde (Storehagen 3A, 6800 Førde)

For meir informasjon, ta kontakt med
Anita Mannes, tlf. 917 22 005
anita.mannes@connectnorge.org

 

Kontaktpersoner