FV 541 Grimstveit – Sveio ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader 17.01.2020.

Den 19.11.2019 fattet Sveio kommune vedtak om å legge forslag til detaljregulering for FV 541 Grimstveit – Sveio ut til offentlig ettersyn. Dermed er det med stor sannsynlighet kun et tidsspørsmål før detaljreguleringsplanen vedtas. Vedtakelse av planen vil gi det offentlige mulighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon, det vil si tvangsavståelse av eiendom. Det … Fortsett å lese FV 541 Grimstveit – Sveio ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader 17.01.2020.