Gikk du glipp av foredraget?

Over 200 deltakere møtte opp da Olav Pedersen og Ingrid Kyvig  i Harris Advokatfirma AS gikk gjennom den nylig vedtatte Kommuneplanens arealdel (KPA) på 90 minutter. KPA er styrende for alle plan- og byggesaker i Bergen i årene fremover. Omfattende plankrav, motstridsbestemmelser, stedstilpasning, krav og forventninger til de ulike fortettingssonene, god arkitektur/utforming, og større fleksibilitet rundt parkering og … Fortsett å lese Gikk du glipp av foredraget?