Heving

Avtaler som er inngått frivillig skal holdes «i alle deris Ord og Puncter» slik de er inngått. Vi tar det som en selvfølge, men regelen er også lovfestet og finnes i Kong Christian Den Femte Norske Lov 15. april 1687, Femte bog 1 Cap. 2 Art.

Hva så hvis avtalen ikke holdes – det er avvik mellom det som er avtalt og det som blir levert? Det er i så fall et mislighold, og er misligholdet vesentlig kan avtalen heves og det kan kreves erstatning.