Ny dom fra Høyesterett om hevingsoppgjør etter bustadoppføringsloven

Høyesterett avsa den 28. januar 2016 en klargjørende dom om reglene for hevingsoppgjør i tilfeller hvor det foreligger feil og mangler ved entreprenørens ytelser i kontraktsforhold som faller inn under bustadoppføringsloven § 1 første ledd bokstav a). Dommen omhandler hevingsoppgjør der kontrakten heves før kontraktsarbeidet er ferdig utført på grunn av feil og mangler ved den delen som er levert. Dommen er av interesse for alle aktører innen bygg- og anleggsbransjen.