Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Fagartikler: Publisert tirsdag 10. desember 2019

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli sitter i lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

04.02.2020

Skattlegging av havbruk

09.12.2019

Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

02.12.2019

Forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova – oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskapning.

29.11.2019

Utkast til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i røde produksjonsområder – laks

 

Kontaktpersoner