Høye byggesaksgebyrer? Nå må kommunen forsvare selvkost

Fylkesmannen har sett seg lei på Bergen kommunes lite utfyllende begrunnelse i en del gebyrsaker når det er spørsmål om gebyret er i tråd med selvkostprinsippet.