Høyesterett nekter fradragsrett for mva på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap

I dom avsagt 29. september 2017 slår Høyesterett fast at det ikke er adgang til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader pådratt ved kjøp av eiendomsselskap. Dette til tross for at eiendomsselskapet ble innlemmet i fellesregistrering. Dommen er enstemmig. Lagmannsretten kom til motsatt resultat.   Saken gjaldt et holdingsselskap som hadde kjøpt aksjer … Continue reading Høyesterett nekter fradragsrett for mva på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap