Ny dom fra Høyesterett stiller strenge krav til sameieres aktivitetsplikt

I oktober 2015 avsa Høyesterett en – for mange overraskende – dom (Rt-2015-1157) om eiendomsretten til en hytte på Fårøya i Romsdal. Høyesterett ga den ene av flere sameiere eksklusiv eiendomsrett til hyttebygningen. De øvrige sameierne hadde tapt sine eiendomsrettigheter med grunnlag i de ikke hadde protestert mot den ene sameierens oppussing og bruk av hytten i omtrent 18 år.