Hvem er «selger» i relasjon til opplysningssvikt ved salg av næringseiendom?

  Ved salg av næringseiendom kan selger risikere ansvar for manglende og/eller uriktige opplysninger. Selgerbegrepet er vidt og kan i enkelte tilfeller favne om et betydelig persongalleri. Selger bør reflektere over hvem som identifiseres med «selger», og vurdere nødvendigheten av å innskrenke persongalleriet som faller innunder selgerbegrepet.   Salg av eiendom og eiendomsselskaper reguleres av … Continue reading Hvem er «selger» i relasjon til opplysningssvikt ved salg av næringseiendom?