Hvordan vurdere forsvarlig egenkapital og likviditet?

1   Innledning Aksjeloven § 3-4 stiller krav om at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Dersom egenkapitalen eller likviditeten ikke er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, får styret en handleplikt i medhold av aksjeloven § 3-5. Oppfyller ikke styret sin handleplikt etter §§ 3-4 og 3-5, kan … Continue reading Hvordan vurdere forsvarlig egenkapital og likviditet?