Hva gjør du når Vegvesenet, Bybanen, Jernbaneverket, kommunen og kraftselskaper kommer og vil gjøre inngrep på eiendommen din?

Advokatfirmaet Harris er vel det firma på Vestlandet som har opptrådt i flest saker på grunneiersiden i ekspropriasjonssaker. Dette gjelder i alle type ekspropriasjonssaker, både veg, Bybane, kraftlinjer, vannverk, jernbane, offentlige bygg/anlegg og i forhold til kommuner.