Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Insolvens og restrukturering

Harris har erfaring med å bistå ulike parter når en virksomhet får økonomiske problemer eller går konkurs. Vi bistår selskapets ledelse, kreditorer, långivere, låntakere, og ansatte i forhandlinger om restrukturering av virksomheten, gjeldsforhandlinger, oppbud og konkurs.

Kontaktpersoner

Harris har erfaring med, og systemer for, å løse store oppgaver. Ved behov setter vi sammen team, tidvis på tvers av faglig spesialisering.

Vi bistår blant annet ved:

  • Gjennomgang av selskapets forhold og vurdering av handlingsalternativer, herunder oppbud og konkurs.
  • Vurdering av styrets ansvar og plikter
  • Spørsmål knyttet til egenkapital og lånetransaksjoner
  • Sikring av kreditorinteresser
  • Pengekrav og innfordring
  • Panterettslige problemstillinger
  • Arbeidstakers stilling ved manglende lønnsutbetaling, arbeidsgivers konkursbehandling, lønnsgaranti, mv.
  • Prosessoppdrag ved tvister om styreansvar og krav om omstøtelse
  • Bostyreroppdrag i konkursbo

 

Korona og konkurs

Bostyrer: – Koronatiltak er ikke god nok grunn til konkurs nå

DAGLIG LEDER IDØMT ERSTATNINGSANSVAR ETTER KONKURS

 

Hvordan vurdere forsvarlig egenkapital og likviditet?

Erstatningsansvar for styremedlemmer ved insolvens