Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Aktuelt: Publisert tirsdag 30. oktober 2018

Invitasjon til frokostseminar i Bergen – kommuneplanens arealdel

Hvilken by vil vi ha? Bystyret bestemmer!

Siste høringsfrist er nå ute for kommuneplanens arealdel (KPA 2018). Planen er det viktigste styringsverktøyet for all fremtidig eiendomsutvikling i Bergen kommune. Merknadene skal nå gjennomgås. Deretter skal saken til Komite for miljø og byutvikling og bystyret for vedtakelse.

Advokatfirmaet Harris sin eiendomsutviklingsgruppe inviterer til frokostseminar hvor vi ser nærmere på

  • status og de siste endringene i planforslaget,
  • kommunens handlingsrom og
  • hvilke overordnede bindinger som foreligger.

Tid: Onsdag 14. november 2018, kl 08:00 – 10:00

  • 08:00 – 08:30 frokost
  • 08:30 – 10:00 fagdel

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

Påmelding skjer til bka@harris.no eller per telefon til 959 26 075 innen mandag 12. november 2018, klokken 12:00.

Kontaktpersoner