Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Aktuelt: Publisert mandag 9. oktober 2017

Invitasjon til frokostseminar

Forslag til ny kommuneplan – utfordringer og handlingsrom.

Byrådet har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut på høring. Planen er det viktigste styringsverktøyet for all fremtidig eiendomsutvikling i kommunen.

Dette er tidspunktet hvor grunneiere og andre eiendomsaktører kan påvirke utformingen av planen.

Advokatfirmaet Harris går gjennom noen av de største endringene i planforslaget. Hvilke utfordringer ser vi? Hvilket handlingsrom gir det?

I forslaget innføres et nytt verktøy/krav om «stedsanalyse» for nye tiltak, og det stilles nye krav til områderegulering. Dette vil direktør for Plan- og bygningsetaten, Mette Svanes, gi en nærmere redegjørelse for.

 

Dato: tirsdag 24 oktober

08:00 – 08:30 frokost 

08:30 – 10:00 fagdel

Sted: Radisson, Bryggen.

 

PÅMELDING

 

Kontaktpersoner