KLARGJØRING AV NÆRINGSEIENDOM FOR SALG – SLETTING AV GAMLE LEIEKONTRAKTER

Advokatfirmaet Harris bistår ofte selger eller kjøper i en transaksjon hvor det underliggende salgsobjektet er næringseiendom. Dette kan være alt fra mindre enkeltstående næringsbygg som har én enkelt leietaker, til store områder eller kjøpesentre som har flere titalls leietakere. Felles for disse transaksjonene er at eiendommen ikke sjelden har svært mange heftelser som er tinglyst … Continue reading KLARGJØRING AV NÆRINGSEIENDOM FOR SALG – SLETTING AV GAMLE LEIEKONTRAKTER