Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Kommunalrett

Har rådmannen fullmakt til å fatte vedtak i denne saken? Kan allmennheten kreve innsyn i utvalgets rapport? Er saksbehandler inhabil? Kjennskap til de kommunale spillereglene er nødvendig for å unngå at kommunen ikke handler eller fatter vedtak på ulovlig vis.

Kontaktpersoner

Kommunalretten regulerer blant annet organisering av politisk ledelse og administrasjonen, delegasjons- og fullmaktsforhold, møte- og vedtaksregler, inhabilitet, lovlighetskontroll, statlig tilsyn, innsynsrett og mye mer for de ansatte og politiske representantene i kommune-Norge.

Harris bistår både private og kommuner som trenger bistand til å avdekke hvilken fremgangsmåte som er den riktige ved kommunale vedtak og øvrig kommunalt arbeid.

Flere av våre advokater jobber hovedsakelig opp imot offentlig sektor, og har slik opparbeidet seg inngående erfaring både om regelverket, samt om de ulike kommunenes organisering og praksis.