Kommunedelplanen E39 Stord-Os – høringsfrist 30. april 2018

Ny høring av planforslag for to nye broalternativer over Bjørnafjorden. Hvilket broalternativ som blir valgt vil kunne få konsekvenser for eiendommer der broen knyttes til land, både i form av arealbeslag og ulemper som støy, trafikkforurensning og visuell kontakt.   Statens vegvesen ber om uttalelser Høringsuttalelser til broalternativene vil, sammen med høringsuttalelsene som allerede er … Continue reading Kommunedelplanen E39 Stord-Os – høringsfrist 30. april 2018