Nytt forslag til kommuneplanens arealdel i Bergen kommune er klart

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har nå levert sitt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA).