Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Aktuelt: Publisert torsdag 19. mars 2020

Korona – styremøter og generalforsamling

Mye kan gjennomføres uten å utsette seg eller andre for smittefare

Det er hektisk aktivitet i de fleste styrerom i disse dager. Mange selskaper skal i tillegg til å håndtere en ekstraordinær situasjon sikre at den daglige driften går videre, og blant annet gjennomføre årsmøte eller generalforsamling. Vi er alle avhengige av at aktiviteten opprettholdes, og heldigvis kan mye gjennomføres uten å utsette seg eller andre for smittefare.

Styret i aksje- og allmennaksjeselskap kan som hovedregel behandle saker uten fysiske møter så lenge saksbehandlingen er betryggende. Det viktigste kravet til en betryggende saksbehandling er at styremedlemmene gis anledning til å fremme sine synspunkter til resten av styret. Bruk av telefon eller videokonferanse legger til rette for en god meningsutveksling, og vil i den rådende situasjonen være tilstrekkelig for fleste sakstyper.

Husk at det skal føres protokoll.

Generalforsamlingen i aksjeselskaper kan gjennomføres på annen måte enn ved fysisk møte i tråd med aksjelovens § 5-7, se her.

En tilsvarende løsning foreligger ikke for allmennaksjeselskap, stiftelser eller samvirker. Regjeringen arbeider imidlertid med å åpne for at også disse organisasjonsformene skal gis midlertidig unntak fra kravet om fysiske møter, slik at møtene kan gjennomføres digitalt. Forskrift som regulerer dette er forventet snarlig, etter at regjeringen sendte ut forslag på høring den 23. mars.

Dersom du har spørsmål knyttet til gjennomføring av styremøter eller generalforsamling i ditt selskap er det bare å ta kontakt med oss. 

Kontaktpersoner