Lån fra eget selskap – fra 2015 må du betale markedsrente

Skattedirektoratet har ved prinsipputtalelse publisert den 4. juni 2014 endret oppfatning når det gjelder rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær.