Landbruksdirektoratet vil forby opsjoner knyttet til landbruksareal

Landbruksdirektoratet har foreslått forbud mot opsjonsavtaler knyttet til landbruksareal. Avtalene har etter direktoratets syn så negativ effekt på matproduksjonen i pressområder at en ønsker å forby disse.