Leder måtte godta halvering av lønn

Oslo tingrett avsa i mai 2016 dom i en tvist tilknyttet omorganisering av en større bank. Dommen viser at ansatte har et svakere vern ved endringsoppsigelser enn ved ordinær oppsigelse.