Stryn

Harris har kontor i Stryn Næringshage i Tinggata 3 i Stryn. Kontoret er eit ledd i Harris si satsing i Nordfjord.

Harris | Stryn

Harris har god kompetanse innanfor de fleste rettsfelt, og har i dag spisskompetanse innanfor:

  • Fast eigedom, mellom anna eigarforhold, bruksrettar, jordskifte og plan- og bygningsrett.
  • Kontraktar og avtalar
  • Familie-, arve- og skifterett
  • Tvisteløysing og prosedyre
  • Selskapsrett og transaksjonar

Kontakt oss

Ta kontakt for ein uforpliktande samtale.

Stryn

 

Kontaktperson: Thomas Christian Jarning
Telefon: 480 06 446
E-post: tcj@harris.no
Besøksadresse: Tinggata 3, 6783 Stryn
Postadresse: Postboks 474, 6803 Førde
Åpningstid: Etter avtale