Lovfesting av omgåelsesregelen

Regjeringen har den 10. april 2019 lagt frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten.