Medhold i klagesak – dispensasjon fra flystøykrav

Byrådet har etter klage fra advokatfirmaet Harris innvilget dispensasjon fra kommuneplanens støysonekrav for oppføring av ny enebolig/totalombygging av eksisterende hus i Hjellestadvegen