Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Miljø- og energirett

Denne siden er under ombygging.

Kontaktpersoner

Denne siden er under ombygging.

Harris gir bistand i tilknytning til utslippstillatelser samt i avfalls- og forurensningsspørsmål, så vel til offentlige organ som foretak og private. I tillegg bistår firmaet grunneiere i forbindelse med anlegg av kraftverk, kraftledninger m.m. Dersom etablering av slike anlegg fører til tvangserverv av grunn og rettigheter, vil de samme advokatene, i kraft av sin kompetanse innenfor ekspropriasjon, bistå i ekspropriasjonsprosessen. Ekspropriasjon er ett av Harris’ spesialfelt og faller under kompetanseområdet fast eiendom.

Innenfor miljø- og energirett tilbyr vi vår kompetanse på følgende områder:

  • Utslippstillatelser
  • Avfallsspørsmål
  • Forurenset grunn
  • Miljøinformasjon,-rapportering og -sertifisering
  • Plan og miljø
  • Produktkontroll og -ansvar