Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Miljø- og energirett

Forurensning og klimaendringer er blant vår tids største utfordringer. Investering i ny, fornybar energi og andre klimaløsninger er i vekst og det stilles naturligvis strenge miljøkrav til næringslivet. Med betydelig kunnskap om miljø- og energirettslige spørsmål og generell juridisk kompetanse, kan vi bistå klienter med å løse et bredt spekter av oppdrag innen miljø- og energirett.

Kontaktpersoner

Harris bistår grunneiere i forbindelse med anlegg av kraftverk, kraftledninger m.m. Dersom etablering av slike anlegg fører til tvangserverv av grunn og rettigheter, vil de samme advokatene, i kraft av sin kompetanse innen skjønns- og ekspropriasjonsrett, bistå i ekspropriasjonsprosessen. Skjønns- og ekspropriasjonsrett er ett av Harris’ spesialfelt.

Harris gir bistand i plan- og byggesaker, søknadsprosesser og klagesaker, saker i tilknytning til utslippstillatelser, samt i avfalls- og forurensningsspørsmål, så vel til offentlige organ som foretak og private. Vi bistår også med miljøinformasjon, rapportering og sertifisering samt produktkontroll og -ansvar.

Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for spørsmål om miljø- og energirett.