Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Næringseiendom

Harris er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor næringseiendom. Vi bistår alt fra små og mellomstore bedrifter, til større selskaper og konsern.

Kontaktpersoner

Vår kompetanse dekker alle spørsmål tilknyttet næringseiendom, herunder bistand ifbm. eiendomsutvikling, kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper, inngåelse av leiekontrakter, tvisteløsning og prosedyre, samt øvrig generell rådgivning tilknyttet næringseiendom.

Harris har et sterkt fagmiljø innenfor eiendomsutvikling og gjennomføring av utbyggingsprosjekter, herunder de spørsmål som måtte oppstå og de avtaler som måtte være behov for i denne forbindelse.

Som eksempler kan nevnes opsjonsavtaler, regulering, fradeling, plan- og bygningsrett, byggesaker, utbyggingsavtaler, refusjon/mva.-refusjon for infrastrukturkostnader, entreprise, rettighetsforhold (tingsrett, naboforhold, VVA m.m.), skatte- og avgiftsspørsmål mv. Vi bistår en rekke grunneiere og utbyggere.

Vi har bred erfaring med tilrettelegging for og gjennomføring av salg av næringseiendom og eiendomsselskaper. Vi har også bred erfaring med budgivning, due diligence og forhandling av kjøpekontrakter. Vår bistand inkluderer også rådgivning ifbm. skatt, finansiering og melding til Konkurransetilsynet hvor dette er aktuelt.

 


 

Relevante artikler om næringseiendom:

Koronaviruset – en gyldig grunn til ikke å betale husleie? Råd og tips til utleier og leietaker

KLARGJØRING AV NÆRINGSEIENDOM FOR SALG – SLETTING AV GAMLE LEIEKONTRAKTER

Hvem er «selger» i relasjon til opplysningssvikt ved salg av næringseiendom?

Selgers ansvar for uriktige og mangelfulle opplysninger ved salg av næringseiendom.

Høyesterett nekter fradragsrett for mva på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap

Tomte-testen

Ikke glem DD-avtale ved salg av næringseiendom og selskaper

Lovforslag kan gi bedre muligheter for finansiering ved kjøp av eiendomsselskaper

Forkjøpsrettsklausuler i profesjonelle leieforhold. En felle?

Utleier av forretningslokaler fikk «trippelløsning»

Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Advokatfirmaet Harris er ny medlemsbedrift hos Nordhordland Næringslag