Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Aktuelt: Publisert torsdag 8. juni 2017

Nærøyfjorden landskapsvernområde – erstatning for båndlegging av areal

Advokat Frode Halvorsen fra Advokatfirmaet Harris deltok under et folkemøtet i Undredal tirsdag denne uken.

Halvorsen redegjorde for rettighetene til grunneierne i Nærøyfjorden ifm. søknad om oppfriskning av søknadsfrist for å komme i posisjon til å søke erstatning etter båndlegging av areal i landskapsvernområdet.

Dersom det er flere berørte grunneiere som ønsker informasjon om sine rettigheter er de velkommen til å ta kontakt med advokat Halvorsen eller advokat Katrine Mjell for en uforpliktende samtale.

Saken er også omtalt i Bergens Tidende (abonnement) og i lokalavisen Porten.

Kontaktpersoner