Nærøyfjorden landskapsvernområde – erstatning for båndlegging av areal

Advokat Frode Halvorsen fra Advokatfirmaet Harris deltok under et folkemøtet i Undredal tirsdag denne uken. Halvorsen redegjorde for rettighetene til grunneierne i Nærøyfjorden ifm. søknad om oppfriskning av søknadsfrist for å komme i posisjon til å søke erstatning etter båndlegging av areal i landskapsvernområdet. Dersom det er flere berørte grunneiere som ønsker informasjon om sine … Continue reading Nærøyfjorden landskapsvernområde – erstatning for båndlegging av areal