Nye regler for offentlige anskaffelser fra 1.1.2017 – Betydningen for entreprenører og andre i byggebransjen

Sommeren 2016 vedtok Stortinget og regjeringen ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Disse trådte i kraft den 1.1.2017. Hovedprinsippene videreføres, men det er også nyheter. Endringen av regelverket skyldes dels nye EU direktiver, men også et ønske om et enklere og mer praktisk regelverk.