Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Offentlig

Flere av våre advokater jobber hovedsakelig opp imot offentlig sektor, og har slik opparbeidet seg inngående erfaring både om regelverket, samt om de ulike kommunenes, fylkeskommunenes og statlige institusjonenes organisering og praksis.

Kontaktpersoner

Advokatene har omfattende erfaring med å bistå kommuner og andre offentlige institusjoner med juridisk rådgivning og prosedyre. En rekke av advokatene i Harris har bakgrunn fra statlig og kommunal forvaltning, fra ulike offentlige nemnder og fra domstolene.
Harris er videre fast prosedyreadvokat for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Harris yter bistand til det offentlige innenfor blant annet:

På den annen side er Harris en aktiv støttespiller for våre private klienter i møte med det offentlige, blant annet ved søknadsprosesser, konkurranseutsetting, offentlige anbud, saksbehandling og klage til offentlige organer, deriblant Sivilombudsmannen, og i prosesser for domstolene.