Økt ansvar for byggebransjen

Den 1. januar 2016 trådte det i kraft nye regler for ansvarsrett. Ordningen med lokal godkjenning har forsvunnet, og kravene for sentral godkjenning er blitt skjerpet. Hva betyr det for aktører i byggebransjen?