Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Ledige stillinger

Harris er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere.

Kontaktpersoner

Ledige stillinger:


Advokatfullmektig innenfor eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett

For å styrke vårt hovedkontor i Bergen søker vi etter advokatfullmektig innenfor eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett.

Advokatfirmaet Harris ble etablert i 1924 og er med sine over 50 medarbeidere blant de største advokatfirmaene i Bergen. Firmaet har dessuten kontorer i Førde, Norheimsund, Stryn og Sandane.

Vi yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt. Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse. Sammen med et sosialt arbeidsmiljø gir dette gode muligheter for faglig utvikling.

Harris har siden oppstarten i 1924 hatt et mål om å skaffe seg en fremragende kompetanse innenfor plan- og bygningsretten, og fagfeltet er i dag ett av Harris sine spesialfelt. Harris har i tillegg en betydelig bransjekunnskap innenfor eiendomsutvikling. Vår bransjekunnskap kombinert med vår juridiske forankring, bidrar vi til at vi i dag er en solid tjenesteyter i eiendomsutviklingsprosjekter.

Faglig dyktighet, god forståelse for klientens behov og evne til å bygge relasjoner, både internt og eksternt, vil være sentrale kjennetegn hos kandidaten vi er på utkikk etter. Som ansatt vil du ha store utviklingsmuligheter. Du vil ha utstrakt klientkontakt, og må ha evne å jobbe selvstendig.

Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et veldrevet advokatfirma med hovedkontor i Bergen. Nyutdannede og kandidater med noe erfaring innenfor plan- og bygningsrett, f.eks. fra offentlig forvaltning, oppfordres til å søke.

Eventuelle spørsmål rettes til advokat og partner Olav Pedersen, telefon 916 94 656.

Søknad med CV og dokumentasjon sendes på e-post til post@harris.no innen fredag 3. november 2017.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.


Vi har for tiden ingen andre utlyste advokatstillinger, men vi oppfordrer til å ta kontakt med advokat Robert Neverdal for å undersøke om det er nettopp du som vil bli ansatt i Harris neste gang.

Les mer om hvem vi ser etter og hva vi kan tilby her.