Overlevering

Kjøp innebærer en overføring av eiendomsrett fra selger til kjøper mot at kjøper betaler avtalt kjøpesum. Det skjer en overlevering. Kjøpslovens utgangspunkt er at overleveringen skjer hos selger. Kjøper må undersøke tingen så snart kjøper etter forholdene har rimelig anledning det etter levering. Avdekker eller kunne undersøkelsen avdekket at leveransen har mangler, må kjøper reklamere innen rimelig tid. Ellers går krav på utbedring, erstatning mv. tapt.