Personskade på barn og unge – nye erstatningsregler fra 1.mars 2018

Senioradvokat Thor V. Hvidsten   Dagens regler har vist seg i mange tilfeller å gi for lav erstatning sammenlignet med hva voksne får   Barn og unge som blir skadet for livet i for eksempel trafikkulykker eller under medisinsk behandling, har krav på erstatning. Ved personskader skal den skadelidte ha sitt fulle økonomiske tap erstattet. … Continue reading Personskade på barn og unge – nye erstatningsregler fra 1.mars 2018